Home / Документи / ЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО УКРАЇНСЬКУ ДОБРОВОЛЬЧУ АРМІЮ”

ЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО УКРАЇНСЬКУ ДОБРОВОЛЬЧУ АРМІЮ”

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Українську добровольчу армію

Цей закон визначає роль і місце добровольчих підрозділів у структурі сектору безпеки і оборони держави, завдання, функції, склад, структуру, правові засади діяльності та керівництва Української добровольчої армії, яка стане базою для формування та підготовки сил територіальної оборони, військової підготовки та військово-патріотичного виховання населення.

Розділ І
Загальні положення

Стаття 1. Поняття Українська добровольча армія

1. Українська добровольча армія є добровільною національною організацією оборони, яка здійснює свою діяльність у сфері управління Міністерства оборони України.

Стаття 2. Правовий статус Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія є юридичною особою публічного права, правовий статус якої встановлюються цим Законом та виданими на його підставі правовими актами.

Стаття 3. Правова основа діяльності Української добровольчої армії

1. Організація та діяльність Української добровольчої армії визначаються Конституцією України, цим та іншими Законами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Статутом Української військової добровольчої організації, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади та наказами командувача Української добровольчої армії.

Стаття 4. Завдання Української добровольчої армії

1. Основними завданнями Української добровольчої армії є:

1) забезпечення підготовки добровольців до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України;

2) сприяння Збройним Силам України та іншим законним військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону України, шляхом участі в забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності;

3) спортивне, оздоровче та військово-патріотичне виховання добровольців та громадян України в дусі поваги до держави Україна, українського народу, забезпечення та утвердження прав і свобод людини і громадянина.

2. Українська добровольча армія у разі необхідності, в порядку, передбаченим цим Законом, може залучатися до:

1) забезпечення охорони громадського порядку;

2) забезпечення державної безпеки, у тому числі боротьби з тероризмом;

3) забезпечення охорони державного кордону України;

4) охорони важливих державних, комунальних та інших об’єктів;

5) заходів із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій.

3. Сприяння Української добровольчої армії в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності здійснюється за погодженням між начальником Генерального штабу України та командувачем Української добровольчої армії у порядку, встановленому Статутом Української добровольчої армії.

4. Залучення Української добровольчої армії до виконання завдань, передбачених частиною 2 цієї статті, здійснюється за погодженням між керівником відповідного органу державної влади чи керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України та командувачем Української добровольчої армії у порядку, встановленому цим законом та Статутом Української добровольчої армії.

5. Орган державної влади, який залучає добровольців до виконання погоджених завдань, забезпечує таких добровольців усіма необхідними засобами (засоби індивідуального захисту, зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, спорядження тощо) у порядку та на аналогічному рівні забезпечення, що встановлені профільним законодавством.

6. З метою виконання своїх завдань Українська добровольча армія організація співпрацює з юридичними та фізичними особами на території України та закордоном.

Стаття 5. Статут Української добровольчої армії

1. Статут Української добровольчої армії передбачає:

внутрішню організацію Української добровольчої армії;

вимоги до керівників структурних підрозділів Української добровольчої армії, їх повноваження ;

процедуру залучення Української добровольчої армії до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

процедуру залучення Української добровольчої армії до забезпечення охорони громадського порядку, державної безпеки, охорони державного кордону України, охорони важливих державних, комунальних та інших об’єктів, заходів із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;

процедуру сплати членських внесків та призначення аудиту;

інші положення організації та діяльності Української добровольчої армії.

2. Статут Української добровольчої армії затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Плани і програма діяльності Української добровольчої армії

1. Діяльність Української добровольчої армії із забезпечення підготовки добровольців до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України, спортивного, оздоровчого та військово-патріотичного виховання громадян України в дусі поваги до Української Держави, Українського народу, забезпечення та утвердження прав і свобод людини і громадянина здійснюється у відповідності до Статуту Української добровольчої армії, планів і програми діяльності Української добровольчої армії.

2. Плани і програми діяльності Української добровольчої армії затверджуються командувачем Української добровольчої армії за погодженням з Міністерством оборони України.

Стаття 7. Позапартійність Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія є позапартійною організацією.

2. Діяльність політичних партій та інших політичних об’єднань, партійна агітація та пропаганда в Українській добровольчій армії забороняється.

Стаття 8. Прапор, герб та символіка Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія має власний прапор, герб, нашивку та символіку.

2. Прапор, герб, нашивка та символіка встановлюється Загальними зборами Української добровольчої армії. Порядок використання та носіння встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

3. Частини і підрозділи Української добровольчої армії можуть мати свої прапор, герб та символіку, які встановлюються командувачем Української добровольчої армії. Порядок використання та носіння встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

Стаття 9. Військова форма Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія має свою військову форму, опис якої встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

2. Порядок носіння військової форми Української добровольчої армії встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

3. Доброволець Української добровольчої армії під час виконання обов’язків носить військову форму, на якій нанесені емблема та символіка Української добровольчої армії.

4. Під час носіння військової форми та емблеми воїн Української добровольчої армії має дотримуватися порядку носіння емблеми та військової форми, що встановлена Статутом Української добровольчої армії.

Розділ ІІ
Загальна структура, склад, організація та керівництво Української добровольчої армії

Стаття 10. Структура Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія має таку загальну структуру:

загони територіальної оборони, які створюються і діють в межах адміністративної території кожної області і Автономної Республіки Крим;

бойові батальйони – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії в умовах особливого періоду;

окремі тактичні групи – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії.

Стаття 11. Органи управління Української добровольчої армії

1. Органами управління Української добровольчої армії є:

а) Загальні збори;

б) командувач Української добровольчої армії;

в) штаб Української добровольчої армії;

г) командири загонів територіальної оборони;

д) штаби загонів територіальної оборони;

е) командири бойових батальйонів;

є) штаби бойових батальйонів;

ж) центральна ревізійна комісія.

2. Українська добровольча армія керується командувачем Української добровольчої армії.

3. Поточне управління діяльністю Української добровольчої армії здійснюється штабом Української добровольчої армії.

4. Начальник штабу Української добровольчої армії організовує та спрямовує діяльність членів штабу Української добровольчої армії.

5. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії забезпечує організацію діяльності загону територіальної оборони, підпорядковується командувачу Української добровольчої армії та є підзвітним і підконтрольним йому.

6. Поточне управління загоном територіальної оборони Української добровольчої армії здійснюється Штабом загону територіальної оборони Української добровольчої армії.

7. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії підпорядковується командиру загону територіальної оборони та організовує і спрямовує діяльність членів штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії, а також здійснює контроль за виконанням ними своїх обов’язків;

8. Командувачем Української добровольчої армії, командиром загону територіальної оборони, начальником штабу і членами штабу Української добровольчої армії, начальником штабу і членами штабу загону територіальної оборони можуть бути виключно особи, які є добровольцями Української добровольчої армії.

Стаття 12. Командувач Української добровольчої армії

1. Командувачем Української добровольчої армії може бути громадянин України, який досяг 30 років, має значний досвід у сфері військово- добровольчого руху, патріотичного виховання, брав безпосередню участь у військових діях та їх плануванні, користується повагою і визнанням у добровольців.

2. Командувач Української добровольчої армії призначається Президентом України – Верховним Головнокомандувачем України за поданням Загальних зборів Української добровольчої армії, в порядку, встановленому Статутом Української добровольчої армії.

3. Командувач Української добровольчої армії підпорядковується Міністру оборони України та є його заступником за посадою.

4. В умовах особливого періоду командувач Української добровольчої армії підпорядковується начальнику Генерального штабу Збройних Сил України та є його заступником за посадою.

5. В умовах проведення антитерористичної операції командир Української добровольчої армії підпорядковується керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України та є його заступником за посадою.

6. У випадку створення Ставки Верховного Головнокомандувача України командувач Української добровольчої армії входить до її складу за посадою.

7. Командувач Української добровольчої армії здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень командувача Української добровольчої армії становить 5 (п’ять) років.

Стаття 13. Повноваження командувача Української добровольчої армії

1. Командувач Української добровольчої армії:

1) забезпечує організацію діяльності Української добровольчої армії;

2) діє без довіреності як керівник та представляє Українську добровольчу армію перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також міжнародними організаціями;

3) має право підпису від імені Української добровольчої армії, у тому числі на правочинах;

4) затверджує за погодженням з Міністерством оборони України плани і програми діяльності Української добровольчої армії, зокрема, плани і програми навчань, тренувань, зборів, вишколів, нормативів Української добровольчої армії;

5) затверджує за погодженням з Міністерством оборони України структуру Української добровольчої армії та структуру загонів територіальної оборони;

6) призначає командирів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії та увільняє їх від виконання повноважень;

7) погоджує кандидатури начальників штабів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії;

8) спрямовує військове навчання і патріотичне виховання в Українській добровольчій армії, здійснює нагляд та контроль за ними;

9) керує фінансовим, матеріально-організаційним і військово-технічним забезпеченням Української добровольчої армії, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням, здійснює нагляд та контроль за діяльністю штабу Української добровольчої армії;

10) здійснює нагляд та контроль за збереженням зброї і боєприпасів;

11) представляє Міністерству оборони України документи щодо фінансування потреб Української добровольчої армії, проект фінансового плану Української добровольчої армії, звіт про його виконання;

12) здійснює нагляд та контроль за діяльністю штабу Української добровольчої армії та його начальника, командирів і штабів територіальних батальйонів Української добровольчої армії, їх начальників;

13) має право вето щодо рішень штабу Української добровольчої армії, його начальника;

14) має право вето щодо рішень командирів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії, штабів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії та їх начальників;

15) затверджує структуру і склад бойового батальйону Української добровольчої армії на виконання завдань, передбачених пунктом 3 частиною першою статті 4 цього Закону;

16) погоджує залучення Української добровольчої армії, її добровольців до виконання завдань, передбачених частиною другою статті 4 цього Закону;

17) реалізує інші права та виконує обов’язки, передбачені цим Законом, Статутом Української добровольчої армії, іншими законодавчими актами.

2. На виконання своїх повноважень командувач Української добровольчої армії видає обов’язкові до виконання добровольцями накази.

Стаття 14. Штаб Української добровольчої армії

1. Штаб Української добровольчої армії є постійно діючим, колегіальним органом Української добровольчої армії, який здійснює поточне управління діяльністю Української добровольчої армії.

2. Структура штабу Української добровольчої армії, призначення до його складу та увільнення від виконання обов’язків здійснюється командувачем Української добровольчої армії за поданням начальника штабу Української добровольчої армії.

3. Начальник штабу Української добровольчої армії очолює штаб Української добровольчої армії.

4. Начальник штабу Української добровольчої армії призначається і увільняється від виконання повноважень командувачем Української добровольчої армії.

5. Начальник штабу Української добровольчої армії підпорядковується командувачу Української добровольчої армії.

6. Членом штабу Української добровольчої армії може бути воїн Української добровольчої армії, який має вищу освіту і досяг двадцяти одного року.

7. Начальник штабу і члени штабу Української добровольчої армії здійснюють свої повноваження на постійній основі на підставі контракту, який укладається з Українською добровольчою армією.

Стаття 15. Повноваження штабу Української добровольчої армії

1. Штаб Української добровольчої армії:

1) надає фінансовий план Української добровольчої армії, заявку на фінансування витрат з державного бюджету та річний звіт на затвердження Загальним зборам;

2) забезпечує виконання бюджету;

3) розглядає питання, що стосуються діяльності Української добровольчої армії;

4) приймає рішення щодо укладання договорів від імені Української добровольчої армії;

5) організовує роботу Загальних зборів;

6) здійснює управління та/або розпорядження грошовими коштами та майном Української добровольчої армії;

7) організовує та забезпечує військове навчання та патріотичне виховання в Українській добровольчій армії;

8) організовує фінансове, матеріально-технічне, організаційне та військово-технічне забезпечення Української добровольчої армії, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

9) організовує отримання, розподілення та збереження зброї, боєприпасів і спорядження;

10) вирішує питання поточної діяльності Української добровольчої армії;

11) розробляє проекти внутрішніх актів Української добровольчої армії;

12) виконує накази, завдання та інші доручення командувача Української добровольчої армії, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців;

13) виконує інші завдання покладені на нього Загальними зборами, цим Законом, Статутом Української добровольчої армії та іншими актами.

2. Рішення штабу Української добровольчої армії приймається на його засіданнях і оформлюються протоколом засідання.

Стаття 16. Начальник штабу Української добровольчої армії

1. Начальник штабу Української добровольчої армії:

1) організовує та спрямовує діяльність членів штабу Української добровольчої армії, здійснює контроль за виконанням ними своїх обов’язків;

2) представляє штаб Української добровольчої армії;

3) на час відсутності командувача Української добровольчої армії тимчасово виконує його обов’язки, про що командувач або штаб Української добровольчої армії приймає відповідне рішення.

2. На час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень начальником штабу Української добровольчої армії його повноваження виконує інша особа, призначена командувачем Української добровольчої армії.

Стаття 17. Загони територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Загони територіальної оборони Української добровольчої армії є базовою структурною одиницею Української добровольчої армії, яка створена та діє в межах адміністративної області та Автономної Республіки Крим. У кожній області може бути створено та діяти лише один загін територіальної оборони Української добровольчої армії.

2. Воїн Української добровольчої армії може перебувати у складі тільки одного загону територіальної оборони за місцем свого фактичного проживання.

3. Загін територіальної оборони Української добровольчої армії є юридичною особою, яка створюється Українською добровольчою армією і діє на підставі цього Закону та Статуту Української добровольчої армії.

Стаття 18. Діяльність загонів територіальної Української добровольчої армії

1. Відповідно до покладених завдань загін територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) веде облік добровольців Української добровольчої армії, які перебувають у складі загону територіальної оборони;

2) здійснює навчання, інструктаж, тренування добровольців та мешканців території, на яку поширюється його діяльність за планами і програмами діяльності Української добровольчої армії;

3) проводить збори та інші заходи з питань військової підготовки та патріотичного виховання добровольців та мешканців території, на яку поширюється його діяльність за планами і програмами діяльності Української добровольчої армії;

4) бере участь у формуванні бойових батальйонів Української добровольчої армії;

5) здійснює охорону громадського порядку за наказом командувача Української добровольчої армії;

6) бере участь у забезпеченні державної безпеки України за наказом командувача Української добровольчої армії;

7) здійснює охорону державного кордону України за наказом командувача Української добровольчої армії;

8) бере участь в охороні найбільш важливих державних об’єктів за наказом командувача Української добровольчої армії;

9) бере участь у заходах із запобігання, припинення та подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій за наказом командувача Української добровольчої армії.

Стаття 19. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії може бути громадянин України, який досяг 21 року, має значний досвід у сфері військово-добровольчого руху, патріотичного виховання, користується повагою і визнанням у добровольців.

2. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії підпорядковується командиру Української добровольчої армії та є відповідальним і підзвітним перед ним.

3. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії призначається та увільняється командиром Української добровольчої армії.

4. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії здійснює свої повноваження на постійній основі за контрактом, який укладається з Українською добровольчою армією.

Стаття 20. Повноваження командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) забезпечує організацію діяльності загону територіальної оборони Української добровольчої армії відповідно до Статуту Української добровольчої армії, чинного законодавства України, наказів командувача Української добровольчої армії;

2) діє без довіреності як керівник та представляє загін територіальної оборони Української добровольчої армії перед командиром, начальником штабу та штабом Української добровольчої армії, іншими загонами територіальної оборони та бойовими батальйонами Української добровольчої армії та у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також міжнародними організаціями;

3) має право підпису від імені загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у тому числі на правочинах;

4) подає на затвердження командувача Української добровольчої армії кандидатуру начальника штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

6) за поданням начальника штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії затверджує склад штабу загону територіальної оборони;

7) пропонує командувачу Української добровольчої армії добровольців до складу груп швидкого реагування, які залучаються до виконання погоджених командувачем Української добровольчої армії завдань, передбачених частиною 2 статті 4 цього Закону;

8) пропонує командувачу Української добровольчої армії добровольців, які делегуються зі складу загону територіальної оборони до бойових батальйонів Української добровольчої армії, у тому числі направляються на ротацію;

9) здійснює нагляд та контроль за дотриманням добровольцями загону територіальної оборони Української добровольчої армії правил поводження зі зброєю та боєприпасами, їх збереженням та охороною;

10) здійснює нагляд та контроль за організацією військової підготовки та патріотичного виховання у загоні територіальної оборони відповідно до Статуту, планів і програм діяльності Української добровольчої армії;

11) здійснює нагляд та контроль за організацією фінансового, матеріально-організаційного і військово-технічного забезпечення загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

12) представляє командувачу Української добровольчої армії пропозиції щодо фінансування потреб загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

13) представляє командувачу Української добровольчої армії звіти щодо фінансової діяльності загону територіальної оборони, у тому числі в частині виконання бюджету загону територіальної оборони;

14) щомісяця надає командувачу Української добровольчої організації звіти про всі надходження та витрати майна і грошових коштів загону територіальної оборони за попередній місяць;

15) затверджує структуру штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії за поданням начальника штабу загону територіальної оборони;

16) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо структури загону територіальної оборони;

17) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо вдосконалення планів і програми діяльності Української добровольчої армії, планів і програм навчань, тренувань, зборів, вишколів, нормативів;

18) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо кандидатур тренерів, інструкторів, які можуть залучатися до тренінгів, навчань, тренувань та інструктажів в Українській добровольчій армії;

19) в межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання накази, завдання та інші доручення;

20) має право вето щодо рішень штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

21) реалізує інші повноваження, передбачені цим Законом, Статутом, внутрішніми актами Української добровольчої армії та іншими законодавчими актами.

Стаття 21. Штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії1. Штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії є постійнодіючим, колегіальним органом загону територіальної оборони, який здійснює поточне управління його діяльністю.

2. Структура штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії, призначення до його складу та увільнення від виконання обов’язків здійснюється командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії за поданням начальника штабу загону територіальної оборони.

3. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії очолює штаб відповідного загону територіальної оборони.

4. Начальник штабу загону територіальної оборони призначається і увільняється від виконання повноважень командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії за погодженням з командувачем Української добровольчої армії.

5. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії підпорядковується командиру загону територіальної оборони.

6. Начальник штабу і члени штабу загону територіальної оборони здійснюють свої повноваження на постійній основі на підставі контракту, який укладається з Українською добровольчою армією.

Стаття 22. Повноваження штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) розглядає заяви про вступ до Української добровольчої армії, вихід з її складу, приймає щодо них рішення;

2) приймає рішення про виключення з Української добровольчої армії;

3) веде облік добровольців загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

4) організовує та забезпечує військове навчання і патріотичне виховання у загоні територіальної оборони відповідно до Статуту, планів і програм діяльності Української добровольчої армії;

5) складає проект фінансового плану загону територіальної оборони Української добровольчої армії, забезпечує виконання бюджету, складає звіт про його виконання;

6) вирішує питання поточної діяльності загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

7) розробляє проекти внутрішніх актів загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

8) виконує накази, інші завдання командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців;

9) може пропонувати командиру загону територіальної оборони кандидатури добровольців до груп швидкого реагування, які можуть залучатися до виконання погоджених командувачем Української добровольчої армії завдань, передбачених частиною 2 статті 4 цього Закону;

10) може пропонувати командиру загону територіальної оборони кандидатури добровольців, які делегуються зі складу загону територіальної оборони до бойового батальйону Української добровольчої армії, у тому числі направляються на ротацію;

11) організовує і забезпечує дотримання добровольцями загону територіальної оборони Української добровольчої армії правил поводження зі зброєю та боєприпасами, їх збереженням та охороною;

12) займається організацією фінансового, матеріально-організаційного і військово-технічного забезпечення загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у тому числі зброєю та боєприпасами;

13) надає командиру загону територіальної оборони Української добровольчої армії пропозиції щодо фінансування потреб загону територіальної оборони;

14) надає командиру загону територіальної оборони Української добровольчої армії звіти щодо фінансової діяльності загону територіальної оборони, у тому числі в частині виконання бюджету загону територіальної оборони;

15) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо вдосконалення діяльності загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

16) розробляє проекти внутрішніх актів загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

17) виконує накази та інші завдання командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців.

2. Рішення штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії приймаються на його засіданнях і оформлюються протоколом засідання.

Стаття 23. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) організовує, спрямовує діяльність членів штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії, здійснює контроль за виконанням ними своїх обов’язків;

2) представляє штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії перед командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії, командувачем і штабом Української добровольчої армії, іншими загонами територіальної оборони, їх командирами і штабами;

3) виконує обов’язки командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії під час тимчасової відсутності або неможливості останнім виконувати свої повноваження, про що командир або штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії приймає відповідне рішення.

2. На час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень начальником штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії його повноваження виконує інша особа, призначена командиром загону територіальної оборони за погодженням з командувачем Української добровольчої армії.

Стаття 24. Бойові батальйони Української добровольчої армії

1. Бойовий батальйон – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії, яке утворюється командувачем Української добровольчої армії на виконання завдання начальника Генерального штабу Збройних Сил України для сприяння в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисту державного кордону України, шляхом участі та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності.

2. Командувач Української добровольчої армії призначає командира бойового батальйону і штаб бойового батальйону за поданням командира бойового батальйону.

3. Структура і склад бойового батальйону затверджується командувачем Української добровольчої армії за поданням командира відповідного бойового батальйону.

4. Сформований командувачем Української добровольчої армії бойовий батальйон передається у підпорядкування начальника Генерального штабу Збройних Сил України на час виконання поставленого ним завдання зі сприяння обороні України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченню державної безпеки і захисту державного кордону України, шляхом участі в та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності.

5. Озброєння та спорядження добровольців бойового батальйону Української добровольчої армії забезпечується Генеральним штабом Збройних Сил України.

6. Бойовий батальйон Української добровольчої армії розформовується командувачем Української добровольчої армії після отримання від начальника Генерального штабу Збройних Сил України повідомлення про виконання поставленого перед бойовим батальйоном завдання.

7. Участь добровольця у бойовому батальйоні Української добровольчої армії до його розформування звільняє добровольця від виконання загального військового обов’язку та обов’язків з мобілізації.

Стаття 25. Окремі тактичні групи Української добровольчої армії

1. Окрема тактична група Української добровольчої армії – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії, яке утворюється командувачем Української добровольчої армії в порядку частини 2 статті 4 цього Закону на час виконання погодженого завдання.

2. Командувач Української добровольчої армії призначає командира окремої тактичної групи за поданням командира відповідного загону територіальної оборони Української добровольчої армії.

3. Командувач Української добровольчої армії затверджує структуру і склад окремої тактичної групи за поданням командира відповідного загону територіальної оборони Української добровольчої армії.

4. Командир окремої тактичної групи Української добровольчої армії здійснює загальне керівництво та управління відповідною групою.

5. Сформована окрема тактична група Української добровольчої армії на час виконання погодженого завдання передається у безпосереднє підпорядкування керівника органу державної влади чи керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, з ініціативи якого було створено відповідну групу швидкого реагування.

6. Озброєння та спорядження добровольців окремої тактичної групи Української добровольчої армії здійснюється органом державної влади, який залучає добровольців до виконання погодженого завдання.

Стаття 26. Загальні збори Української добровольчої армії

1. Вищим органом управління Української добровольчої армії є Загальні збори.

2. До повноважень Загальних зборів належить:

1) розгляд питань, що стосуються організації та загальної діяльності Української добровольчої армії;

2) обрання членів Центральної ревізійної комісії;

3) затвердження фінансового плану та заявок на фінансування витрат з державного і місцевих бюджетів;

4) затвердження плану розвитку Української добровольчої армії;

5) прийняття рішень щодо придбання, відчуження та передачі в заставу нерухомого майна;

6) внесення пропозиції щодо ініціювання поправок до цього Закону та Статуту Української добровольчої армії;

7) затвердження розмірів членських внесків.

3. Загальні збори повинні включати командувача Української добровольчої армії, начальника штабу Української добровольчої армії, командирів загонів територіальної оборони, начальників штабів загонів територіальної оборони та представників, обраних з числа добровольців Української добровольчої армії. Рішення щодо норми представництва від структурних підрозділів приймається штабом Української добровольчої армії.

4. Засідання Загальних зборів скликається командувачем Української добровольчої армії або штабом Української добровольчої армії не менше одного разу на 2 роки.

5. Учасники Загальних зборів повинні бути повідомлені про скликання засідання та проект порядку денного, не пізніше ніж за чотирнадцять днів.

6. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні не менше 2/3 представників від загонів територіальної оборони, обраних з числа добровольців Української добровольчої армії.

Стаття 27. Центральна ревізійна комісія Української добровольчої армії

1. Найвищим наглядовим органом Української добровольчої армії є Центральна ревізійна комісія.

2. До обов’язків Центральної ревізійної комісії належить:

1) здійснення нагляду за фінансовою та матеріально-технічною діяльністю командувача і штабу Української добровольчої армії, командирів і штабів загонів територіальної оборони;

2) перевірка виконання рішень Загальних зборів, командувача та штабу Української добровольчої армії, командирів і штабів загонів територіальної оборони;

3) аудит фінансових операцій, здійснених Українською добровольчою армією, фінансової ситуації та доцільності витрат;

4) проведення аудиту Української добровольчої армії і подання його Загальним зборам для затвердження;

5) звітування перед Загальними зборами;

6) виконання інших завдань, покладених на неї Загальними зборами.

3. Центральна ревізійна комісія складається з п’яти дійсних членів. Загальні збори обирають членів Центральної ревізійної комісії на два роки. Член Центральної ревізійної комісії, може бути переобраний. Члени Центральної ревізійної комісії обирають зі свого складу голову та заступника голови Центральної ревізійної комісії. Голова Центральної ревізійної комісії затверджує порядок денний засідання і підписує протокол засідання.

4. Засідання Центральної ревізійної комісії скликається головою комісії або Загальними зборами в разі необхідності. Члени Центральної ревізійної комісії повідомляються про засідання та порядок денний не пізніше ніж за десять днів. Засідання Центральної ревізійної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше трьох її членів. Особа, яка несе відповідальність за внутрішній аудит Української військової добровольчої організації може брати участь у засіданні Центральної ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.

5. Центральна ревізійна комісія може перевіряти роботу особи, яка несе відповідальність за внутрішній аудит Української добровольчої армії. Член Центральної ревізійної комісії вправі вимагати інформацію про роботу особи, яка несе відповідальність за внутрішній аудит Української добровольчої армії.

6. Член Центральної ревізійної комісії має приймати рішення неупереджено. При виконанні завдань Центральної ревізійної комісії член Центральної ревізійної комісії підзвітний лише Загальним Зборам.

Розділ ІІІ
Членство, права, обов’язки та відповідальність добровольців Української добровольчої армії

Стаття 28. Членство в Українській добровольчій армії

1. Воїн Української добровольчої армії – це доброволець, який визнає цілі діяльності і Статут Української добровольчої армії, сплачує членські внески, бере участь у заходах, які проводяться Українською добровольчою армією, здійснює іншу діяльність на виконання цього Закону, Статуту та інших правових актів Української добровольчої армії.

2. Вступ до Української добровольчої армії та вихід з неї є добровільними.

3. Воїн Української добровольчої армії може належати лише до одного загону територіальної оборони.

4. Добровольцем Української добровольчої організації не може бути особа:

1) яка має непогашену чи незняту судимість за скоєння умисних злочинів;

2) яка має алкогольну, наркотичну залежність або залежність від психотропних речовин;

3) яка має вади фізичного та/або психічного здоров’я, які перешкоджають повноцінно користуватися правами і нести обов’язки добровольця Української військової добровольчої організації;

4) яка має обмеження, встановленні судом, щодо зайняття певних посад;

5) яка обмежена у дієздатності або визнана недієздатною;

6) яка перебуває на дійсній службі в інших законних військових формуваннях України (строковій службі або за контрактом);

7) яка при вступі до Української добровольчої армії подала завідомо недостовірні відомості;

8) яка своїми діями або бездіяльністю завдає або може завдати шкоди репутації Української добровольчої армії та/або іншим добровольцям.

5. Повноваження добровольця починаються після складання ним урочистої присяги добровольця Української добровольчої армії. Добровольцю Української добровольчої армії видається посвідчення за зразком, затвердженим Статутом Української добровольчої армії.

6. Текст присяги добровольця Української добровольчої армії затверджується командувачем Української добровольчої армії.

7. Добровольці при виконанні ними завдань, передбачених пунктом 2 частини першої, частиною другою статті 4 цього Закону, прирівнюються до співробітників відповідного органу державної влади, який здійснює залучення добровольців до виконання завдання, користуються відповідними правами і несуть відповідні обов’язки.

Стаття 29. Категорії членів Української добровольчої армії

1. Члени Української добровольчої армії поділяються на:

1) дійсний доброволець;

2) почесний доброволець;

3) юний доброволець.

Стаття 30. Дійсний доброволець Української добровольчої армії

1. Дійсним добровольцем Української добровольчої армії може бути громадянин України, який досяг 18 років.

Стаття 31. Почесний доброволець Української добровольчої армії

1. Почесним добровольцем Української добровольчої армії може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства, який досяг 18 років, і який має видатні заслуги перед Українською добровольчою армією.

Стаття 32. Юний доброволець Української добровольчої армії

1. Юним добровольцем Української добровольчої армії може бути громадянин України віком від 14 до 18 років.

2. При вступі до Української добровольчої армії необхідна письмова згода обох батьків або опікуна (піклувальника).

3. У разі призначення нового опікуна (піклувальника) юному добровольцю, новий опікун (піклувальник) повинен підтвердити в письмовій формі свою згоду на продовження членства особи, яка перебуває під опікою (піклуванням).

4. Юний доброволець не може брати участь у виконанні завдань, передбачених пунктом 2 частини першої та частиною другою статті 4 цього Закону.

Стаття 33. Призупинення членства в Українській добровольчій армії

1. Членство в Українській добровольчій армії призупиняється:

1) на підставі письмової заяви члена;

2) в якості дисциплінарного покарання.

2. Членство юного добровольця призупиняється у разі, якщо батьки або опікун (піклувальник), який дав згоду на членство, надає письмову заяву про призупинення членства юного добровольця.

3. Членство в Українській добровольчій армії може також бути призупинене на період, коли воїн Української добровольчої армії підозрюється або обвинувачується у кримінальних злочинах.

4. Питання призупинення вирішується штабом загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у складі якого перебуває доброволець, після отримання інформації про підозри або звинувачення з урахуванням серйозності і характеру правопорушення, на яких ґрунтується підозра чи обвинувачення.

5. Під час призупинення членства воїн Української добровольчої армії не має права брати участь у діях Української добровольчої армії, використовувати власність Української добровольчої армії або виступати в якості добровольця Української добровольчої армії. У разі призупинення членства воїн Української добровольчої армії повертає майно, що було надано йому у використання, у тому числі військову форму.

6. По закінченню або припиненню дії підстав для призупинення членства, членство в Українській добровольчій армії поновлюється за рішенням штабу загону територіальної оборони.

Стаття 34. Зміна членства в Українській військовій добровольчій організації

1. Дійсний доброволець може стати почесним добровольцем.

2. Юний доброволець після досягнення 18-річного віку може стати дійсним добровольцем на основі його письмової заяви.

Стаття 35. Припинення членства в Українській добровольчій армії

1. Членство в Українській добровольчій армії припиняється у разі:

1) виходу з Української добровольчої армії;

2) виключення з Української добровольчої армії;

2. Членство в Українській добровольчій армії припиняється у разі смерті добровольця, або у випадку визнання його судом безвісно відсутнім.

3. Кожен воїн Української добровольчої армії має право на вільний вихід з Української добровольчої армії шляхом подання відповідної письмової заяви (заяви батьків або опікуна (піклувальника).

4. Воїн Української добровольчої армії, який не відповідає вимогам, встановленим цим Законом, допускає порушення вимог Закону, Статуту або інших актів Української добровольчої армії може бути виключений з Української добровольчої армії за рішенням штабу відповідного загону територіальної оборони.

5. Юний доброволець, який не подав письмової заяви на продовження членства в Українській добровольчій армії після досягнення ним 18-річного віку, виключається зі складу Української добровольчої армії.

6. У разі припинення членства в Українській добровольчій армії особа зобов’язана повернути Українській добровольчій армії майно, що було надано їй у використання, у тому числі військову форму.

Стаття 36. Медичне обстеження членів Української добровольчої армії

1. Особа, яка претендує на членство в Українській добровольчій армії, зобов’язана пройти медичне обстеження, метою якого є визначити, чи відповідає особа вимогам до здоров’я воїнів Української добровольчої армії.

2. Доброволець Української добровольчої армії зобов’язаний пройти медичне обстеження на вимогу Української добровольчої армії, якщо є підстави вважати, що його стан здоров’я не відповідає вимогам, які ставляться до здоров’я добровольців Української добровольчої армії.

Стаття 37. Права добровольця Української добровольчої армії

1. Доброволець Української добровольчої армії має право:

1) брати участь у діяльності та заходах Української добровольчої армії відповідно до Статуту, планів та програми діяльності Української добровольчої армії, наказів командирів;

2) бути призначеним/обраним до органів управління Української добровольчої армії;

3) носити військову форму, на якій нанесені емблема та символіка Української добровольчої армії;

4) на соціальний захист на умовах та у випадках, передбачених цим Законом;

5) бути нагородженим за видатні заслуги в порядку, передбаченому Статутом Української добровольчої армії або відмовитися від нагороди;

6) отримувати в порядку, передбаченому Статутом Української добровольчої армії, інформацію щодо діяльності Української добровольчої армії;

7) реалізовувати інші права, надані чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Української добровольчої армії.

Стаття 38. Обов’язки добровольця Української добровольчої армії

1. Доброволець Української добровольчої армії повинен:

1) сприяти в порядку, передбаченому цим Законом, Збройним Силам України, іншим законним військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисту державного кордону України шляхом участі та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності;

2) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку у порядку, передбаченому цим Законом;

3) брати участь у забезпеченні державної безпеки України, у порядку, передбаченому цим Законом;

4) брати участь у забезпеченні охорони державного кордону України у порядку, передбаченому цим Законом;

5) брати участь в охороні важливих державних, комунальних та інших об’єктів у порядку, передбаченому цим Законом;

6) брати участь у заходах із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних обставин у порядку, передбаченому цим Законом;

7) брати участь у військовій підготовці та патріотичному вихованні, які здійснюються Українською добровольчою армією за затвердженими планами і програмами;

8) негайно повідомляти свого безпосереднього командира про виявлені факти збройної агресії;

9) знати і дотримуватися положень цього та інших законів України, Статуту та інших документів Української добровольчої армії;

10) виконувати законні накази та інші завдання, які видаються в межах діяльності Української добровольчої армії, невідкладно повідомляти особу, яка видала наказ або інше завдання, про неможливість виконання із зазначенням причин;

11) знати і дотримуватися правил поводження зі зброєю та боєприпасами, утримувати їх у належному стані, забезпечувати їх схоронність відповідно до вимог законодавства;

12) при виконанні завдань Української добровольчої армії бути одягнутим у військову форму, на якій нанесені емблема та символіка Української добровольчої армії та мати при собі посвідчення Української добровольчої армії та знаки розрізнення;

13) сплачувати членські внески у встановленому розмірі та порядку;

14) невідкладно повідомляти штаб загону територіальної оборони про зміну будь-якої інформації в наданих анкетних даних;

15) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Української добровольчої армії.

2. Членство в Українській добровольчій армії не звільняє добровольця від необхідності виконання загального військового обов’язку.

Стаття 39. Відповідальність добровольця Української військової добровольчої організації

1. Доброволець Української добровольчої армії, який порушує законодавство, що регламентує діяльність Української добровольчої армії, не виконує обов’язки, покладені на нього, шкодить інтересам Української добровольчої армії або її діяльності, несе дисциплінарну та/або іншу відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

32. Доброволець Української добровольчої армії несе матеріальну та/або іншу відповідальність за зброю, боєприпаси та інше надане йому майно.

3. Доброволець Української добровольчої армії несе відповідальність за умисне заподіяння шкоди у повному розмірі завданої шкоди.

4. Якщо збитки завдані через необережність, член Української добровольчої армії несе відповідальність за збитки, в тій мірі, що визначається з урахуванням обов’язків, серйозності провини, інструкцій наданих йому, тривалості періоду членства в Українській добровольчій армії, поточної поведінки, знань та навичок члена Українській добровольчій армії.

Стаття 40. Дисциплінарне провадження та дисциплінарні стягнення

1. Види дисциплінарних стягнень:

1) догана;

2) призупинення членства в Українській добровольчій армії на строк до одного року;

3) виключення зі складу Української добровольчої армії.

2. У разі накладення дисциплінарного стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого порушення, заподіяна шкода, обставини, за яких вчинено дисциплінарне правопорушення та попередні покарання добровольця Української добровольчої армії.

3. За одне дисциплінарне правопорушення може бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення. Подовжене дисциплінарне правопорушення вважається новим дисциплінарним правопорушенням, якщо доброволець Української добровольчої армії не припиняє правопорушення після отримання повідомлення про рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення.

4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням дисциплінарного правопорушення, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення дисциплінарного правопорушення. Командувач Української добровольчої армії та командир загону територіальної оборони має право, незважаючи на закінчення строку для застосування дисциплінарного стягнення, ініціювати розслідування для визначення обставин вчинення діяння.

5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення добровольця не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Стаття 41. Право накладати дисциплінарні стягнення

1. Накладати дисциплінарні стягнення на членів Української добровольчої армії мають право командувач Української добровольчої армії, начальник штабу Української добровольчої армії, командири загонів територіальної оборони, начальники штабів загонів територіальної оборони, командири бойових батальйонів, начальники штабів бойових батальйонів та інші командири і начальники, визначені Статутом Української добровольчої армії.

Стаття 42. Заходи заохочення членів Української добровольчої армії

1. За успішне та сумлінне виконання своїх обов’язків, завдань, наказів доброволець Української добровольчої армії може бути представлений до нагородження заходами заохочення.

2. Заходами заохочення добровольців Української добровольчої армії є:

1) пом’якшення дисциплінарного покарання, скорочення терміну або зняття дисциплінарного покарання до закінчення терміну;

2) висловлення подяки;

3) нагородження орденом або іншою почесною відзнакою Української добровольчої армії;

4) нагородження орденом або почесною відзнакою інших органів державної влади.

5) вручення цінного подарунку.

3. Заходи заохочення застосовуються Загальними зборами, командувачем і штабом Української добровольчої армії, командиром і штабом загону територіальної оборони, командиром і штабом бойового батальйону.

Розділ ІV
Виконання обов’язків та наказів

Стаття 43. Виконання обов’язків

1. Для цілей виконання цього Закону обов’язок – це завдання, яке доброволець Української добровольчої армії здійснює з метою виконання завдань, передбачених у частині першій та частині другій ст.4 цього Закону.

2. Доброволець Української добровольчої армії вважається таким, що виконує обов’язки з моменту, коли він починає виконання отриманого завдання.

3. Доброволець Української добровольчої армії вважається таким, що закінчив виконання обов’язку, якщо особа, яка поклала обов’язок вважає такий обов’язок виконаним.

4. Доброволець Української добровольчої армії може відмовитися розпочати виконання обов’язку з поважної причини, повідомивши про це особу, яка поклала на нього обов’язок. Доброволець Української добровольчої армії не може бути покараний за відмову виконати обов’язок з поважної причини.

5. Звільнення від виконання обов’язку вирішується особою, яка поклала обов’язок.

6. Доброволець Української добровольчої армії може бути тимчасово звільнений від виконання обов’язку безпосереднім керівником або іншою уповноваженою на це особою.

Стаття 44. Наказ

1. Для цілей виконання цього Закону наказ – це засіб спілкування, який передає інструкції видавника наказу під час виконання службових обов’язків.

2. Наказ видається в усній або в письмовій формі.

3. Наказ має відповідати чинному законодавству.

4. Наказ не повинен перевищувати повноваження видавника наказу.

5. Наказ в усній або письмовій формі має містити мету необхідної діяльності, конкретне завдання та термін виконання наказу.

6. Одержувач наказу, який не зрозумів наказу має попросити пояснень від видавника наказу. Видавник наказу має бути впевнений, що одержувач наказу зрозумів його.

7. Наказ може бути відданий добровольцю Української добровольчої армії тільки для виконання службових обов’язків та з урахуванням їх цілей.

8. Одержувачу наказу потрібно дотримуватися отриманого наказу, якщо інше не передбачено в цьому Законі.

Стаття 45. Командні повноваження

1. Командувач Української добровольчої армії, командир загону територіальної оборони, командир бойового батальйону та командир окремої тактичної групи мають командні повноваження.

Стаття 46. Передача командних повноважень

1. Командувач Української добровольчої армії, командир загону територіальної оборони, командир бойового батальйону та командир окремої тактичної групи може своїм наказом тимчасово підпорядкувати добровольців Української добровольчої армії під керівництво іншого командира або бійця Української добровольчої армії.

2. У разі підпорядкування, передбаченого в частині першій цієї статті, має бути встановлено конкретний період та обов’язки, під час виконання яких доброволець Української добровольчої армії підпорядковані іншому командиру або бійцю Української добровольчої армії.

3. У випадку передачі командних повноважень право накладати дисциплінарні стягнення не можуть бути передані.

4. У результаті підпорядкування, передбаченого в частині першій цієї статті постійна структура або склад батальйону чи групи не змінюється.

Стаття 47. Виконання наказів

1. Одержувач наказу повинен вибрати спосіб виконання наказу, що, відповідно до законодавства, забезпечує виконання наданого наказом завдання в найбільш прийнятний спосіб, якщо видавник не визначив спосіб виконання наказу.

2. Доброволець Української добровольчої армії, який отримав два або більше накази, що суперечать один одному, повідомляє видавнику кожного наступного наказу про попередні отримані накази. Якщо видавник останнього наказу вимагає негайного виконання його наказу, одержувач наказу повинен виконати наказ. Видавник останнього наказу несе відповідальність за невиконання попередніх наказів.

Стаття 48. Відмова від виконання наказів

1. Одержувач наказу вправі відмовити у виконанні цього наказу, якщо:

1) наказ суперечить закону;

2) наказ перевищує компетенцію видавника;

3) наказ вимагає дій, які одержувач наказу не має право виконувати;

4) наказ вимагає вчинення злочину;

5) метою наказу є приниження людської гідності одержувача наказу або третьої особи;

6) наказ не видано для виконання обов’язків;

7) видавник наказу не зазначений у наказі;

8) виконання наказу є надмірно небезпечним для життя, здоров’я або майна отримувача наказу або інших осіб;

9) виконання наказу спрямоване на послаблення обороноздатності України, її державної безпеки, на непротивлення збройній агресії, у тому числі накази щодо складання зброї та здачі у полон.

2. При відмові від виконання наказу, передбаченій пунктами 1, 6, 8 частини першої цієї статті одержувач наказу повинен негайно повідомити видавника наказу та командира вищого рівня.

3. При відмові від виконання наказу, передбаченій пунктом 7 частини першої цієї статті одержувач наказу повинен негайно повідомити про це командира вищого рівня.

4. Доброволець Української добровольчої армії не може бути покараний за відмову від виконання наказу, передбачену частиною першою цієї статті.

5. Виконання незаконного наказу не звільняє члена Української добровольчої армії від відповідальності.

Стаття 49. Відповідальність за наслідки виконання наказу

1. Видавник наказу несе відповідальність за наслідки виконання наказу.

2. Дисциплінарне стягнення повинно бути пред’явлено особі, яка віддала наказ, передбачений частиною першою статті 47 цього Закону.

3. У випадку, зазначеному в пункті 4 частини першої статті 47 цього Закону, видавник наказу та особа, яка виконує наказ несуть відповідальність за наслідки виконання наказу.

4. У випадку, зазначеному в пункті 7 частини першої статті 47 цього Закону, особа, яка виконує наказ несе відповідальність за наслідки виконання наказу.

Розділ V
Спеціальні засоби та зброя

Стаття 50 Спеціальні засоби1. Члену Української військової добровольчої організації можуть бути надані спеціальні засоби.

2. Перелік спеціальних засобів та правила їх застосування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Дійсний доброволець може зберігати спеціальні засоби Української добровольчої армії за своїм місцем проживання, якщо це необхідно для виконання його обов’язків.

4. Умови та порядок видачі спеціальних засобів в Українській добровольчій армії встановлюється Міністерством оборони України.

Стаття 51. Зброя в Українській добровольчій армії

1. Зброєю в Українській добровольчій армії є зброя, що забезпечується державою для використання Українською добровольчою армією при виконанні поставлених завдань або зброя, право на володіння якою дійсний доброволець Української добровольчої армії отримав в установленому чинним законодавством порядку.

2. Міністерство оборони України забезпечує Українську добровольчу армію зброєю, боєприпасами та спорядженням, необхідними для реалізації планів і програм діяльності Української добровольчої армії. Порядок такого забезпечення затверджується спільним наказом Міністерства оборони України і Української добровольчої армії.

3. Українська добровольча армія веде реєстр озброєння, яке є у розпорядженні Української добровольчої армії в порядку, передбаченому законодавством про зброю та Статутом Української добровольчої армії.

Стаття 52. Поводження зі зброєю, що надана Українській добровольчій армії та її використання

1. Зброю, яку надано Українській добровольчій армії, може бути надано у використання дійсному добровольцю, який пройшов навчання в Українській добровольчій армії щодо поводження та використання зброї.

2. Зброя, що надана Українській добровольчій армії може бути використана при виконанні обов’язків, якщо це необхідно для виконання поставлених завдань.

3. Забороняється будь-яке використання зброї та боєприпасів, що надані Українській добровольчій армії:

1) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин;

2) на мітингах, демонстраціях, пікетах, святкових та інших громадських заходах, за винятком виконання функцій або обов’язків на таких публічних заходах, за попередньої письмової згоди командувача Української добровольчої армії, командира загону територіальної оборони, командира бойового батальйону.

4. Забороняється передавати зброю та боєприпаси, що надані Українській добровольчій організації, особі у стані алкогольного сп’яніння, з ознаками споживання наркотичної або психотропної речовини.

5. Навчання Української добровольчої організації щодо поводження та використання зброї повинно включати інформацію про законодавство, що регулює поводження та використанні зброї, а також інформацію про практичні заняття та навички поводження та використання зброї.

6. Вимоги до навчання щодо поводження та використання зброї, встановлюються командувачем Української добровольчої армії за погодженням з Міністерством оборони України.

Розділ VІ Гарантії

Стаття 53. Основи для соціальних гарантій добровольцям Української добровольчої армії

1. Доброволець Української добровольчої армії, який отримав поранення або загинув при виконанні обов’язків має право на гарантії, передбачені статтями 55, 56 і 57 цього Закону.

2. Доброволець Української добровольчої армії, який брав участь у заходах, передбачених у частині другій статті 4 цього Закону має право на гарантії, передбачені статтями 55, 56 і 57 цього Закону, тільки у випадку поранення або смерті.

3. Доброволець Української добровольчої армії, який брав участь в діяльності, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 4 цього Закону має право на гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців.

Стаття 54. Забезпечення безпеки

1. Українська добровольча армія забезпечує техніку безпеки під час виконання добровольцями завдань, передбачених пунктами 1 і 3 частини першої статті 4 цього Закону.

2. У випадку залучення добровольців Української добровольчої армії до участі у заходах, передбачених пунктом 2 частини першої та частиною другою статті 4 цього Закону, орган державної влади, який залучає добровольців, забезпечує дотримання законодавства щодо охорони праці і техніки безпеки .

Стаття 55. Встановлення причини поранення та смерті члена Української добровольчої армії

1. У разі отримання добровольцем Української добровольчої армії поранення або смерті під час виконання завдань, передбачених пунктами 1 і 3 частини першої статті 4 цього Закону, проводиться розслідування Українською добровольчою армією. Результат розслідування затверджується командувачем Української добровольчої армії.

2. Порядок проведення розслідування в Українській добровольчій армії встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

3. У разі отримання поранення або смерті добровольця Української добровольчої армії під час участі в заходах, передбачених частиною другою статті 4 цього Закону, розслідування має бути здійснено органом, який залучав до виконання завдань добровольців Української добровольчої армії. Результат розслідування має бути надано командувачу Української добровольчої армії.

4. У разі отримання поранення або смерті добровольця Української добровольчої армії під час участі в заходах, передбачених пунктом 2 частини першої статті 4 цього Закону, розслідування організовується Міністерством оборони України. Результат розслідування має бути наданий командувачу Української добровольчої армії.

Стаття 56. Компенсація у разі поранення або смерті добровольця Української добровольчої армії

1. Добровольцю Української добровольчої армії, який визнається непрацездатним військово-лікарською комісією чи рішенням медико-соціальної експертної комісії виплачується одноразова компенсація за рахунок фінансових коштів Української добровольчої армії або за рахунок органу державної влади, який залучав добровольця до виконання завдань, передбачених пунктом 2 частини першої, частиною другої статті 3 цього Закону:

1) у випадку часткової непрацездатності з 10-30 відсотками втрати працездатності, в шестикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент визнання особи непрацездатною;

2) у випадку часткової непрацездатності з 40-50 відсотками втрати працездатності, в двадцятичотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент визнання особи непрацездатною;

3) у випадку часткової непрацездатності з 60-70 відсотками втрати працездатності, в сорокавосьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент визнання особи непрацездатною;

4) у випадку часткової непрацездатності з 80-90 відсотками втрати працездатності, в сімдесятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент визнання особи непрацездатною;

5) у випадку повної непрацездатності із 100 відсотками втрати працездатності, в дев’яностократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент визнання особи непрацездатною.

2. У разі смерті добровольця Української добровольчої армії виплачується одноразова компенсація за рахунок фінансових коштів Української добровольчої армії або за рахунок органу державної влади, який залучав добровольця до виконання завдань, передбачених пунктом 2 частини першої, частиною другої статті 3 цього Закону у стоп’ятдесятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день її виплати.

Стаття 57. Лікування добровольця Української добровольчої армії

1. Лікування добровольця Української добровольчої армії, який при виконанні обов’язку, передбаченого пунктом 2 частини першої та частиною другою статті 4 цього Закону, був поранений, здійснюється за рахунок органу державної влади, який залучав добровольця до виконання завдань, передбачених пунктом 2 частини першої, частиною другої статті 3 цього Закону.

Стаття 58. Покриття витрат на поховання добровольця Української добровольчої армії

1. Поховання добровольця Української добровольчої армії, який загинув при виконанні завдань, передбачених пунктами 1 і 2 статті 4 цього Закону організовується Українською добровольчою армією за рахунок власних коштів або коштів органу державної влади, який залучав добровольця до виконання завдань, передбачених пунктом 2 частини першої, частиною другої статті 3 цього Закону.

Стаття 59. Обставини, що виключають виплату компенсації та покриття інших витрат

1. Положення статей 56, 57 і 58 цього Закону не застосовуються, якщо доброволець Української добровольчої армії:

1) не був добровольцем Української добровольчої армії під час події, що сталася;

2) припинив виконання своїх обов’язків за згодою керівника під час події, що сталася;

3) покинув розташування виконання обов’язку без дозволу під час події, що сталася;

4) був у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння під час події, що сталася;

5) вчинив правопорушення, що карається дисциплінарним стягненням під час події, що сталася;

6) скоїв злочин під час події, що сталася;

7) вчинив самогубство або спробу самогубства чи самоушкодження, які не пов’язані зі станом здоров’я та не були викликані протиправною поведінкою інших осіб під час події, що сталася;

8) знехтував вимогами безпеки внаслідок чого отримав ушкодження під час події, що сталася;

9) заздалегідь відмовився брати участь у заходах з профілактики ушкоджень здоров’я або не брав участь в них;

10) був усунений від служби під час події, що сталася, через дисциплінарне провадження або на іншій підставі, передбаченій законом.

2. Поранення та смерть добровольця Української добровольчої армії не повинні розглядатися як такі, що є наслідком виконання обов’язків, якщо поранення або смерть добровольця Української добровольчої армії були викликані захворюванням або травмою, відомою йому раніше.

3. Доброволець Української добровольчої армії, який не надає інформацію, необхідну для визначення втрати працездатності або не з’являється до військово-лікарської комісії чи медико-соціальної експертної комісії без поважної причини вважається таким, що відмовився від компенсації або покриття витрат.

Стаття 60. Компенсація витрат, понесених при виконанні службових обов’язків

1. Добровольцю Української добровольчої армії може бути виплачена компенсація витрат, понесених при виконанні обов’язків.

2. Умови, максимальний обсяг та порядок виплати компенсації добровольцю Української добровольчої армії встановлюється наказом командувача Української добровольчої армії.

Розділ VІІ
Охорона

Стаття 61. Надання охорони

1. Для цілей виконання цього Закону охороною важливих державних, комунальних та інших об’єктів вважається контроль закордонного представництва України, об’єктів національної оборони, майна або території з метою виявлення небезпеки нападу, запобігання або перешкоджання порушенню закону та ліквідації небезпек, вжиття необхідних заходів з метою гарантування недоторканості охоронюваного об’єкта або майна, осіб, які виконують свої службові, трудові або інші функції в охоронюваних об’єктах.

2. Список об’єктів та майна, що охороняються Українською добровольчою армією встановлюється відповідним органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

4. Командувач Української добровольчої армії або особа, уповноважена ним має укласти договір про охорону з уповноваженою власником об’єкту, що охороняється, особою.

5. Договір на охорону має містити такі дані:

1) назва загону територіальної оборони, відповідального за організацію безпеки, ім’я командира загону територіальної оборони та його контактні дані;

2) період та тривалість забезпечення безпеки;

3) максимальна кількість охоронців на охоронювальному об’єкті;

4) робоче місце охоронця;

5) ім’я та контактні дані представника власника охоронюваного об’єкта;

6) список зброї та спеціальних засобів, дозволеної для використання при охороні об’єкта;

7) умови для внесення змін у договір про охорону.

6. Плата за забезпечення охорони визначається договором про охорону, укладеним між Українською добровольчою армією та представником власника охоронюваного об’єкта.

Стаття 62. Статус охоронця

1. Охоронець – це особа, яка забезпечує охорону для виконання цілей частини першої статті 61 цього Закону.

2. Охоронцем може бути дійсний доброволець Української добровольчої армії, який досяг 19 річного віку.

3. Охоронець повинен пройти підготовку охоронця, організовану Українською добровольчою армією відповідно до навчальної програми, затвердженої командувачем Української добровольчої армії.

4. Командувач Української добровольчої армії або особа, уповноважена ним, відповідно до законодавства, укладає відповідний трудовий договір з охоронцем, в якому зазначається інформація щодо власника охоронюваного об’єкта або особи, уповноваженої ним, які мають право віддавати тимчасові розпорядження охоронцю під час виконання службових обов’язків. Власник охоронюваного об’єкта або його уповноважений представник не має права віддавати накази охоронцю, які не передбачені в договорі, зазначеному в частині четвертій статті 61 цього Закону.

5. Забезпечення охорони не вважається виконанням обов’язків в цілях статті 43 цього Закону.

Стаття 63. Права та обов’язки охоронця

1. Охоронець повинен носити форму Української добровольчої армії.

2. Охоронець має право:

1) визначити особу, яка має намір увійти на територію охоронюваного об’єкту;

2) запобігати доступу до об’єкту, що охороняється і затримати особу, яка намагається увійти на територію охоронюваного об’єкту без дозволу;

3) зупинити особу, яка увійшла на територію охоронюваного об’єкту без дозволу;

4) затримати особу, яка підозрюється у вчиненні злочину на території охоронюваного об’єкту;

5) зупинити особу, яка має намір увійти або увійшла на територію охоронюваного об’єкту, перебуває там без відповідного дозволу, ставить під загрозу охоронюваний об’єкт, власність, що зберігається на його території або особу, що залишається на об’єкті або заважає охоронцю виконувати свої обов’язки;

6) перевірити особу, її одяг та речі, що особа несе із собою при вході на територію охоронюваного об’єкту та виході з нього за допомогою технічного пристрою.

3. У разі наявності підстав вважати, що особа, яку було зупинено або затримано згідно частини другої цієї статті, підозрюється у вчиненні злочину, особа має бути негайно доставлена до управління поліції або до відповідного органу на території іноземної країни.

Стаття 64. Зброя та спеціальні засоби самозахисту охоронця

1. Застосування зброї та спеціальних засобів здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 65. Наслідки застосування фізичної сили та спеціальних засобів

1. У разі нанесення особі тілесних ушкоджень під час застосування сили, охоронець зобов’язаний надати першу допомогу особі при першій же можливості, і, якщо необхідно, звернутися до невідкладної медичної допомоги або особи, що надає відповідну послугу на території іноземної країни.

2. У разі нанесення тілесних ушкоджень особі, або заподіяння смерті особі у зв’язку із застосуванням сили охоронцем, власник об’єкту, що охороняється, зобов’язаний негайно повідомити про це управління поліції або відповідний орган на території іноземної країни.

Стаття 66. Гарантії передбачені охоронцю

1. Охоронцю, який отримав постійну непрацездатність у зв’язку з виконанням обов’язку має бути виплачена компенсація Українською добровольчою армією у розмірі:

1) у разі часткової втрати працездатності річної зарплати охоронця;

2) у разі повної втрати працездатності зарплати охоронця за три роки.

2. У разі смерті охоронця під час виконання обов’язків, Українська добровольча армія виплачує одноразову компенсацію у розмірі зарплати охоронця за один рік.

3. Компенсація повністю недієздатного або померлого охоронця повинна обчислюватися на основі середньої заробітної плати за останні 12 місяців.

4. Виплата компенсації не звільняє Українську добровольчу армію від інших обов’язків, передбачених законом щодо відшкодування охоронцю втрати працездатності.

Стаття 67. Організація охорони об’єктів та майна Української добровольчої армії

1. Охорона об’єктів та майна Української добровольчої армії забезпечується силами та за рахунок Української військової добровольчої організації.

Розділ VІІІ Майно та правоздатність

Стаття 68. Майно Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія може володіти, користуватися і розпоряджатися майном у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Діяльність Української добровольчої армії, розміщення її структурних утворень здійснюється на матеріально-технічній базі Товариства сприяння обороні України на безоплатній основі.

Стаття 69. Розпорядження майном Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія може надавати в користування майно, що не є необхідним для виконання обов’язків Української добровольчої армії.

2. Українська добровольча армія може надати в користування іншій особі тільки те майно, яке Українська добровольча армія вважає необхідним для виконання її обов’язків, але яке в даний час не є можливим або доцільним використовувати для цієї мети. Порядок надання майна у використання іншій особі встановлюється штабом Української добровольчої армії.

3. Українська добровольча армія може набувати, заставляти та передавати нерухоме майно, що їй належить, за рішенням Загальних зборів.

4. Право, що передбачене в частині другій цієї статті, не поширюється на зброю, спеціальні засоби, транспортні засоби, які належать Українській добровольчій армії.

Стаття 70 Надання майна Української добровольчій армії у використання Збройним Силам України

1. Збройні Сили України мають право на тимчасове безкоштовне використання навчального плацу, полігонів та інших будівель Української добровольчої армії. Використання має бути погоджено з Українською добровольчою армією.

Стаття 71. Правоздатність Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія не може мати прав та обов’язків, які суперечать завданням Української добровольчої армії.

2. Для виконання своїх завдань Українська добровольча армія має право :

1) укладати договори;

2) створювати, володіти, користуватися і розпоряджатися спортивними секціями, тренувальними та спортивними майданчиками, стрілецькими тирами, майстернями, магазинами, будинками і базами відпочинку, спортивними базами тощо;

3) видавати газету, журнал, мати інші друковані та інтернет-видання;

4) організовувати збір коштів та суспільні заходи, у тому числі за окрему плату;

5) за рішенням Загальних зборів або штабу Української добровольчої армії створювати юридичну особу приватного права;

6) здійснювати інші не заборонені чинним законодавством повноваження.

3. Українська добровольча армія має право брати кредит, позику чи іншу поворотну фінансову допомогу за погодженням з Міністерством оборони України.

4. Українська добровольча армія має право на тимчасове безкоштовне використання навчального плацу, полігонів, військової зброї, бойової техніки та необхідних будівель Збройних Сил України для виконання обов’язків, передбачених у частинах першій та другій статті 4 цього Закону. Використання має бути узгоджене з Начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

5. Українська добровольча армія не має права:

1) забезпечувати своїм майном зобов’язання фізичних та юридичних осіб;

2) бути учасником повного або командитного товариства.

6. Українська добровольча армія не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальність за зобов’язаннями Української добровольчої організації.

Розділ ІХ
Фінансування та аудит

Стаття 72. Дохід Української добровольчої армії

1. Дохід Української добровольчої армії складається з:

1) членських внесків;

2) фінансових ресурсів, що виділяються з державного та місцевого бюджетів;

3) доходів, отриманих від виконання договорів;

4) добровільних внесків, благодійної допомоги та іншої безповоротної фінансової допомоги;

5) доходів, отриманих від передачі майна;

6) доходів, отриманих від організації навчання та підготовки;

7) іншого доходу, отриманого з джерел, не заборонених чинним законодавством.

Стаття 73. Бюджет

1. Збалансований бюджет повинен бути підготовлений з урахуванням всіх доходів і видатків Української добровольчої армії та відповідати фінансовому плану Української добровольчої армії.

2. При складанні бюджету фінансові ресурси, що виділяються з державного бюджету та інші доходи мають бути відображені окремо.

3. Фінансові ресурси, що виділяються Українській добровольчій армії з державного та місцевих бюджетів повинні використовуватися лише за цільовим призначенням.

Стаття 74. Фінансовий план Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія щорічно складає фінансовий план, який є основою для підготовки бюджету Української добровольчої армії.

2. Фінансовий план повинен бути підготовлений та представлений у відповідності з вимогами, передбаченими Бюджетним кодексом України.

Стаття 75. Перевірки контролюючими органами, внутрішній аудит та звітність

1. Господарська діяльність Української добровольчої армії підлягає перевірці контролюючими органами в межах їх повноважень, в порядку, визначеному законодавством.

2. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Українській добровольчій армії здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. Внутрішній аудит щодо використання коштів за призначенням здійснюється особою, призначеною командувачем Української добровольчої армії, а також Центральною ревізійною комісією.

4. Контроль за дотриманням Українською добровольчою армією вимог законодавства здійснює Міністерство оборони України.

Розділ X
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів після його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до чинного законодавства з метою приведення його у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

<strong>Джерело: сайт ДІЯ

 

About dobrovoltsi